Akkon 1291

Dramatický obsahový historický výpravný kostýmní larp.
Napjatá atmosféra, středověká mystika, dobová kuchyně
Počet postav 58 hlavních postav (33 mužských + 25 ženských)
z toho 7 krátkých hlavních postav (přijíždějí do hry později – v pátek večer) (4 mužské + 3 ženské)
max. cca 10-12 vedlejších postav (zbrojní, komorné, panoši služebnictvo)
vítáme hráče cizích postav, kteří ve hře mají prostor si to užít
Délka hry 2 dni

 

Píše se rok 1291. Dobře opevněné město Akkon patří k posledním baštám křesťanského Jeruzalémského království. Za hradbami se houfují hordy mamlúckého sultána. Ale do města přijely na pomoc oddíly janovských žoldnéřů a na cestě je prý vojsko anglického krále Edwarda i kyperského krále Jindřicha. Nepočítaje oddíly templářů a johanitů.

Ve městě je teď pestrá společnost – vojáci, řádoví rytíři, místní nobilita, židovské i křesťanské rodiny. Arméni, katolíci, nestoriáni – a dokonce i pár muslimů, kteří se nesmířili s panováním barbarských Mamlúků. A mnoho lidí z okolí, kteří do bezpečí hradeb uprchli při příchodu Mamlúků. Za hradbami je nepřítel. Opakovaně se pokouší brát hradby ztečí, ale zatím jeho útoky vždy končily fiaskem a zkušení válečníci říkají, že ačkoli je nepřátel hodně, jejich armáda není dobrá a mělo by se vůči nim vystoupit s větší razancí.

Všichni řeší blízkou budoucnost i své plány: Uprchnout na některé z janovských lodi? Ale lodí je málo a znamená to zanechat na místě celý svůj majetek. Nebo připravit pořádný protiútok a rozprášit nepřítele před hradbami, jak navrhují někteří? Anebo prostě zachovat klid a počkat na pomoc vojsk obou králů? Ale je ve městě dost jídla a vody? A dokáže se tak různorodá společnost na něčem dohodnout, když tu překáží různost víry, různost původu, národa a zvyků, ale i rodinné rozpory a křivdy mezi některými?

Co nás čeká? Řešení mnoha životních dilemat. Rozpory týkající se financí, víry, zvyklostí i plánů. Kuchyně východního Středomoří. Zpívané středověké bohoslužby. Meče a sekery Saracénů a Mamlúků.

 

V roce 2023

Nejbližší termín obléhání Akkonu je    17. – 18. 3. 23

Aktuální informace vždy taé dáváme na https://www.facebook.com/akkonlarp/

a také na

https://www.facebook.com/CestyCasem

http://cestycasem.cz.