Postavy

Přehled postav

postavy a hráči 1. běh (ke stažení, heslo mají hráči v mailu). Několik postav a hráčů tu ještě není, protože se domlouváme na finálním výběru.

Odo de Poilechien

Místodržící Akkonu. Úspěšný a bohatý člověk. Šušká se, že to není zrovna králův oblíbenec a král ho nevymění jen proto, že si nechce znepřátelit templáře, kteří za Odem stojí.

Jeho hra bude o schopnosti vyjednávat, trochu o schopnosti kombinovat, a jako šlechtic bude muset tu a tam vzít meč a bojovat. Mnoho postav může Oda vnímat jako záporného hrdinu. Bude řešit morální dilemata a bude muset řešit pořádek jak ve své pokladně, tak i ve vlastní rodině.

Marie de Poilechien

Odova manželka není nadšena z toho, že se stále ještě nenalodili a neodjeli z téhle divoké země pryč. Na co Odo ještě čeká?

Čeká ji náročná hra uvnitř rodiny. Ve hře je i romantická linka, a boj o budoucnost.

Sofie de Poilechien

Dcera místodržícího Oda má své plány. Tuší, že rodiče už pomalu nakládají majetek na loď a chtějí vyrazit do Francie, jenže ona se tu cítí doma a o Francii jen slyšela. Navíc tu je spousta dalších věcí, které ji tu drží.

Sofii čeká řešení složitých situací kolem jejich rodiny, možná až moc složitých. A také nějaká romantika.

Guillaume de Beajeu

Velmistr řádu templářů. Zkušený rozvážný muž, jakoby všude měl své lidi. Několikrát předem věděl, co mamlúci udělají a zdá se, že si dobře rozumí i s assassíny, kterých je prý i v Akkonu víc než dost. Je zdatný diplomat, ale zlé jazyky říkají, že hraje na všechny strany a že s ním nikdy nevíš, co je vlastně jeho cílem.

Náročná přesvědčovací hra. A nebude to mít snadné. Úspěch i neúspěch budou mít velké důsledky pro všechny. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Roger de Flor

Templářský rytíř. Jeho rodina má v Katalánsku loďařství a Roger v řádu dlouho bojoval jako seržant. Ale ztráty v řadách rytířů přiměly velmistra pasovat Rogera na rytíře – a vzhledem k jeho znalostem mu přenechal velení templářským lodím.

Hra plná plnění snů a velkých cílů, přičemž Reger má v ruce dobré karty a morální hranice si bude muset určit sám. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Pedro z Mancady

Pedro se stal rytířem templu kvůli kariéře i kvůli možnosti smýt předchozí hříchy. A že jich pár bylo. Chránit poslední baštu křesťanského království ve Svaté zemi je něco, co by každá zbožná duše uvítala. Pedro je oddaný křesťan a rád za svou víru položí život. Jenže v poslední době ho od oddanosti cosi odlákává a Pedro si možná poprvé v životě není úplně jistý tím, kde je jeho místo.

Jeho hra bude o narušení jistoty a jejímu znovunalézání. Nějaké rodinné vztahy a volání minulosti, co se nenechá umlčet. Všichni rytíři sei samozřejmě pustí do bojových akcí.

Theobald Guaidin

Templářský komtur. Po velmistrovi a maršálovi třetí nejvýš postavená osoba v řádu. Zdá se, že s velmistrem se často neshodnou. Ale oba jsou především loyální řádu a Kristu.

Bude řešit velká morální dilemata., možná bude muset tvrdě obhajovat své postoje i proti velmistrovi. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Pierre Sevrey

Templářský maršál. Spravuje obrovské templářské jmění a legendární poklad. Nikdo kromě samotných členů vedení řádu neví, jak je vlastně velký a co všechno se v něm nachází.

Bude řešit jak naložit se svěřeným tajemstvím a čekají ho velká morální dilemata. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Guy z Pirou a Ibelinu

Templářský komtur a lékař. Má za sebou pestrý život a když od krále dostal hezké panství Ibelin jižně od Akkonu, plánoval usadit se tam a v klidu dožít. Jenže události se seběhly jinak a Guy se vrátil jak do řad řádových rytířů, tak mezi ty, kterým je povinován složenou Hyppokratovu přísahou.

Guy sice nepatří mezi nejvyšší velení, je ale dobrým lékařem i bojovníkem na vrcholu sil a  nehodlá se ale jen tak přihlížet, jak poslední křesťanská výspa ve Svaté zemi mizí pod nohama Mamlúků. Hodlá ještě uštědřit pár ran a hlavně vytěžit do poslední unce své bohaté životní zkušenosti. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Jean de Villiers

Velmistr Johanitů. Je to tvrdý a zkušený válečník. Říká, že nepřítel venku je sice početný, ale nepřátelští vojáci nejsou dobří. A když se křesťanské síly ve městě spojí a vyrazí do rozhodného protiútoku, mamlúky rozeženou.

Jean bude mít velké a odpovědné vyjednávání, které může zvrátit osud města. Jean má v ruce větší karty než na které vypadá. Bude přitom stále v nejistotě, kdo je vlastně spojenec a kdo tak úplně ne. A jako každý rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Humbert z Graifswaldu

Jeden z mála Němců v johaitských řadách. V řádu sice nezastává žádné významnější postavení, ale je všemi rytíři uznávaný jako skvělý bojovník, kterého je dobré mít v bitevní vřavě po boku.

Humbert nebude mít složitá jednání ani diplomacii, je to charakter přímý a nesmlouvavý. Všechny tyhlety diplomatické tanečky považuje za zbytečné. Má se prostě vyrazit na Mamlúky a skoncovat s nimi! Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím a Humbert je bude často vyhledávat.

Mateus z Clermontu

Mateus je z menší šlechtické rodiny a když vstupoval do řádu, nejspíš za sebou měl už pěkně divoký život. Ale řádoví bratři se ho přestali ptát, když viděli, jak je skvělý a zarputilý bojovník. Vždy v první řadě.

Kdyby Mateus nebyl řádový rytíř, řekli byste, že je to prostě rváč, násilník a horká hlava. Ale jelikož je členem řádu, tak to říct nesmíte. A Mateus to ví. A je dost chytrý na to, aby nepřešlápl čáru tak, aby ho snad mohl chtít někdo potrestat. Čeká ho hra, která je trochu za hranou morálky, každopádně bojovat Mateus umí a bojovat bude.

Bartloměj Pizan

Málomluvný rytíř, který se k řádu špitálníků přidal před pár lety. Pochází z úplně opačného konce světa. O iluze už ve Svaté zemi dávno přišel a je vlastně dost znechucený tím, kam se to tady všechno posunulo. Všechny ta diplomacie a kličkování! Bartoloměj sem přijel zabíjet nevěřící a teď s nimi pomalu sdílí svoji ložnici. A to se mu pranic nelíbí. Svou animozitu vůči Templářům ani neskrývá. Je to banda zrádců!

Bartoloměj možná přijde i o zbytek svých iluzí a možná díky tomu najde novou víru v lidi, a nebo taky ne. Každopádně je to rytíř, takže bojovat bude.

Tankred de Gailly

Johanitský komtur. Vede správu johanitských hradů ve Svaté zemi a dobře ví, na čem doopravdy je.

Náročná přesvědčovací hra s velkými cíli, tajemstvím a velkou odpovědností.  Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Dominik

Dominikánský mnich a kněz Přišel před lety s templáři ze západu a mezi lidmi se stal velmi oblíbeným. Na rozdíl od jiných kněží žije Dominik příkladným asketickým životem a co říká, to i dělá.

Duchovní hra pro hráče, který svou autoritu bude muset nejednou vynaložit k usměrňování fanatiků, kteří by všechno zkazili. A nebo se nechat strhnout jedním z nich… Nebo je vést. Zkušenosti a vliv na to má. jak lákavá ta myšlenka může být!

Jindřich II z Lusignanu

Kyperský a jeruzalémský král. Přestože si na trůn dělají nároky i jiní, Jindřicha jako krále uznala většina baronů a dokonce se za něj po počátečních roztržkách postavil velmistr templářů. Jindřich byl také nejrychlejší ve shánění vojenské pomoci. Vyjednal dohodu s lombardskými a toskánskými obchodníky, a ti Akkonu poslali na pomoc loďstvo naložené asi tisícovkou žoldnéřů. Sám sehnal pěknou armádu včetně těžkooděnců a smluvil prý i další vojáky z Rhodu a Kilikie. Jeho příjezd všichni napjatě očekávají.

Náročná hra, kdy král bude muset často nesmlouvavě uplatnit svou autoritu a usměrnit různé sobecké zájmy spojenců a vazalů, jinak se mu obrana zhroutí pod rukama.

Konstancie Sicilská

Královna, žena Jindřicha II. Dcera aragonského krále Federica a tedy dědička jeruzalémského trůnu, na který přivedla svého muže. Její bratři se střetli s rodinou Anjou na Sicílii a pro Konstancii je rodina Anjou největším nepřítelem. Všichni vědí, že na krále naléhá, aby se všech spojenců Anjou zbavil.

Konstancie bude mít spoustu práce. Nechce ztratit vliv na řešení velkých věcí. Přitom bude mít starosti uvnitř vlastní rodiny a mnoho nepřátel vně ní.

Otto z Grandsonu

Velitel královských sil v Akkonu. Zkušený generál, který se s mamlúky nejednu střetl. Ujal se velení královského vojska, ve kterém se spojí síly Kypru, Kilikie a lombardských žoldnéřů.

Otto bude muset být královou pravou rukou a často rozhodovat důležité věci, na které králi nezbudou síly, sbírat informace a pomáhat králi. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Amaury

Amaury je bratr krále Jindřicha a byla mu svěřena funkce konstábla. Je to urozený mladý muž, který se těší, že si při porážce mamúlků před Akkonem vydobude slávu a zásluhy.

Amaury má velké sny a plány. Těší se na bojové situace a doufá, že se jimi proslaví.

Celestýna

Dvorní dáma na dvoře královny i princezny Markéty. Pochází z místní drobné šlechtické rodiny a osud tomu chtěl, že se kdysi stala Markétinou chůvou. Ne že by něco mohla rozhodovat, ale jak to tak bývá, u lecčeho se namane, leccos ví a Markéta i Konstancie na ni leckdy dají.

Její hra bude o vztazích, o odpuštění a dilematech, kam až může zajít služba a věrnost.

Markéta z Lusignanu

Jindřichova dcera, Kyperská a jeruzalémská princezna. Vymohla si na otci, že chce být obraně Akkonu přítomna. A protože král seznal, že je tu vždy možnost sednout na loď a pár set metrů od břehu už bude od mamlúků v bezpečí, souhlasil. Ti mamlasi si do vody netrufnou dál než kam stačí po pás. Kdo ví co od takového dobrodružného výletu Markéta očekává…

Markéta může zažít mnoho dobrodružství ve všech jeho formách – včetně zajímavých romantických vztahů. A hodlá si je užít, ať se to komu líbí nebo ne. A možná kvůli tomu přijdou nějaké konflikty nejen v rodině. Markétu čeká hra na hraně a možná i za hranou.

Ioannes

Kapitán královského loďstva. Je to zkušený a moudrý námořník a ostřílený voják, královské loďstvo jistě bezpečně odnaviguje až do Akkonu.

Ioannes ví věci, které jiní nepoznají: Ví, kdy počasí dovolí jakou plavbu a z toho také může domyslet, co je a co není reálné. Králi tak může dávat neocenitelné rady. Zároveň má i zodpovědnost a vliv, který může použít různým způsobem.

Avram

Židovský obchodník. Jejich rodinný podnik po generace dobře prosperoval. Uměli dobře nakoupit koberce a látky z Persie i z Chórezmu, vyzná se ve zbraních a nároční zákazníci u nich vždy našli i luxusní šperky. Když Jeruzalém obsadili Saladinovi Arabové, nic moc se pro Avramovu rodinu nezměnilo. Ale když došlo v Káhiře k převratu a k moci se dostali turečtí mamlúci, věděl, že je zle. Zabalili zboží a s rodinou vyrazili do nejlépe opevněného přístavu – Akkonu.

Ráchel

Avramova žena Ráchel má spoustu starostí. Takovou dobu přemlouvala Avrama k cestě, až už skoro bylo pozdě. Vše se dalo zařídit v mnohem větším klidu. Mají v Evropě příbuzné a měli by sednout na nejbližší loď a jet za nimi. Tady už štěstí neudělají.

Ráchel čeká hodně vztahová a emotivní hra.

Rút

Avramova dcera Rút cestu bere jako velké dobrodružství. Otec vždycky říkal, že část rodiny žije někde daleko na severu a možnost, že je pozná a uvidí takový kus světa, ji láká.

Rút čeká romantika, cesta za snem a vyrovnání se s rodinnou historií.

Ester

Avramova neteř Ester z cesty velkou radost nemá. Strýc Avram rozhodl, tak se nedá nic dělat, ale v Jeruzalémě bylo dobře a už si malovala svou budoucnost – a teď tohle!

Ester čeká romantika, bude mít možnost nahlédnout do rodinné historie a napravit nebo se srovnat s nějakými křivdami z minulosti.

Shirin

Peršanka, její manžel Payom  obchodník s kořením – zahynul před několika týdny. O část majetku přišla, ale chudá rozhodně není. Nehodlá se zbavit těžce nabytých kontaktů a obchodních příležitostí jen kvůli idiotským mamlúkům!

Bude se vyrovnávat s novou rolí v životě i obchodě. Bude řešit stíny které se vynoří z minulosti její rodiny.

Hadrata

Mladý perský lékař, studoval v Isfahánu a říká se, že patří k Ismaelitům. A to je pak jasné, proč se raděj přidal ke křesťanům, než by zůstal venku s mamlúky. I když víru určitě změnit nehodlá, to zas ne!

Trochu tajemná a napínavá hra. Může být i nějaká romantika. Může se stát, že bude řešit bojové a nebezpečné situace. Bůh rozhodne.

Chalid

Arabský otrokář, bohatý a nepříjemný člověk. S mamlúky se nejspíš v minulosti něco provedli, když po jejich příchodu raděj vyhledal bezpečí v křesťanském městě. Nebo, že by tu měl najaké další obchodní zájmy?

Morální dilemata neřeší, s tím  ať  za ním nechodí. Kromě jeho samého mu záleží maximálně na jeho dceři.

Dawija

Chalidova dcera. Nejde přehlédnout, že je krásná, a prý svým tancem už učarovala nejednomu muži.. Ale otec ji pečlivě hlídá a tak o ní nikdo moc neví. Dawija vypadá, že otce poslouchá na slovo, ale kdo ví jak dlouho to tak skutečně bude.

Nikdy neřešila, jak tatínek přišel k bohatství. Tatínek přece vždycky všechno zařídí, je to její malý bůh. Hned po Allahovi samozřejmě! Čeká ji romantika a těžké rozhodování.

Rashne

Mladý Perský obchodník s hedvábím. Obchod se teď trochu zkomplikuje, ale plánuje dovézt zboží do Itállie a pak se uvidí. Obchod je obchod a i ve válce lidi musí jíst a oblékat se!

Rashneho hra bude o vztahu s jeho ženou, kterou bezmezně miluje a o spolupráci. Ve hře je čekají těžká dilemata.

Yasmina

Rashnova žena je milá dívka, kterou si většina lidí hned oblíbí. Manželovi pomáhá s obchodem. A rozumí mu stejně dobře jako hudbě a tanci.

Yasmina je těhotná, s mužem mají hezký vztah, jsou  partneři jak v manželství tak v obchodě. Ve hře je čekají těžká dilemata.

Giovanni de Ventimiglia

Velitel lombardských žoldnéřů. Najal ho král Jindřich. Giovanni je tvrdý chlapík jehož životem je boj. Umí přijímat i rozdávat rány a nic ho nevyvede z rovnováhy. A takový i musí být, chce-li udržet na uzdě bandu hrdlořezů, které naverboval.

Morální dilemata neřeší. Čeká ho vysoká hra, v hledáčku má velké zisky, a má v ruce silné karty. A samozřejmě se nevyhne bojovým akcím.

Cesare

Kapitán velící lombardským lodím má dost zkušeností s dálkovými plavbami. Je pravda, že Giovanni trochu škudlil a jeho lodě napěchoval nezkrotnými vojáky až po okraj. Za dobrého počasí to nevadí, ale kdyby vypukla bouře je to zlé, takhle přetížení by do vln nemohli. Musí kontrolovat počasí a udržovat lodě připravené. Tahle výprava se mu pranic nelíbí.

Konflikt mezi loyalitou a etickými zásadami. Samozřejmě se nevyhne bojovým akcím.

Marcello

Benátský obchodník, člen benátského senátu – sboru patriciů. Benátky mají obchodní stanice po celé Levantě, Marcello má na starosti jejich řízení. Má v přístavu svou rychlou triéru a mamlúci za hradbami ho evidentně nechávají chladným. Daleko víc ho rozčiluje lombardská flotila. Tím spíš, že jejich vojsko je momentálně nejsilnější ve městě. Aby tak nechtěli ohrozit jeho podnik!

Morální dilemata neřeší, Marcellovou morálkou je obchod, zisk a úspěch. Čeká ho vysoká hra a má v ruce silné karty.

Robert ze Sorequ

Potomci Francouzů, vlastně Normanů, kteří přišli před 200 lety v první výpravě. Sami se tu už cítí doma. Jejich panství není velké, ale leží na kdysi dobrém místě mezi Jeruzalémem a přístavem. Po pádu Jeruzaléma tu začalo být horko a s příchodem mamlúků rodina musela panství opustit a uprchnout za hradby Akkonu. Kdo ví, jestli se budu moci vrátit domů.

Náročná emotivní hra s velkými dilematy. Jako šlechtic se samozřejmě nevyhne bojovým akcím. A má velké nepříjemné tajemství.

Melita ze Sorequ

Robertova žena, z dobré rodiny, její rodiče jí neustále připomínali, že se mohla vdát lépe. Což o to, asi mohla, a myslí si to zvlášť teď, když jejich državy zabrali ti barbarští mamlůci! Její muž proti tomu určitě mohl a měl něco udělat. Chlapi ve městě by se prostě měli sebrat a vyrazit udělat venku pořádek.

Čeká jí přehodnocení některých životních pravd… nebo taky ne.

Filip ze Sorequ

Robertovu synovi Filipovi je čerstvě osmnáct a je pod silným vlivem své matky. Ano, proti mamlúkům měli něco udělat, ne jen před nimi utéci jako zajíci a snažit se pobrat co nejvíce cenností. Filip je možná trochu naivní a snadno se nechá strhnout bojovnými řečmi, ale bez toho by se přece nedaly vyhrávat bitvy.

Filipa čeká hra plná mladického nadšení a rychlého dospění.

Petronila ze Sorequ

Robertova dcera Petronila je o něco starší než Filip, měla se dobře vdát za Isidora z Haify, jenže její nápadník padl v boji s mamlůky dřív, než ke sňatku stihlo dojít. Kdo ví, co teď s ní bude! Ideální by bylo se tady v Akkonu seznámit s nějakou dobrou rodinou a zasnoubit se dřív než uprchnou na nějaké benátské lodi. Petronile se to jeví jako skvělý plán!

Petronila vídí svět jednoduše, to se ale brzy změní. Čekají ji složité rodinné vztahy.

Ricoldo z Nedeidy

Potomci Katalánců, kteří přišli před 200 lety v první výpravě. I oni jsou tu doma a Katalánii nikdy neviděli a vlastně ani nikdy neviděli své vzdálené příbuzné. Mají sice ne velké, ale hezké panství v Nedeidě, jen kousek od Akkonu. Země je tu úrodná a rodině se vždy dařilo. Když do Nedeidy dolehly zprávy o tom, že se do pohybu dalo mamlúcké vojsko, museli narychlo sbalit, co mělo cenu a dalo se odvézt, a uchýlili se pod ochranu akkonských hradeb. Ricoldo má obavy, co na jeho pečllvě hýčkaných pozemcích mohli mamlúci natropit a kolik škod bude muset po návratu napravovat.

Riccoldo se nechce vzdát toho, co jeho rodina ve svaté zemi vybudovala a pobyt v Akkonu pro něj bude velká výzva. Srovná se s osudem nebo půjde proti?

Bianka

Ricoldova dcera měla v Neidě nápadníka, a netuší, co s ním teď je. Má strach o jeho život. Slíbil, že za nimi dojede, jen co něco vyřídí, ale už tu měl dávno být. Bianka ho každý den vyhlíží a strachuje se o něj. Ona i její dva sourozenci odchod z domova nesou dost těžce a každý se s tím vyrovnává po svém.

Garcia

Švagrová, žena Ricoldova bratra. Garcia se rozhodně nikam stěhovat nebude. Její muž je na cestě za nimi. Než odešli z Nedeidy, vyrazil vyjednávat nějaké spojenectví, dorazit by měl každým dnem. Palestina je její domov a i kdyby tu měla čekat snad se zbraní v ruce, tak se své země nevzdá. I kvůli její zatvrzelosti si ji její příbuzní občas dobírají, ale ona na to nedbá.

Garciu čeká vyrovnávání se se ztrátami, nastolení si nové role v rodině a vůbec ve světě.

Gerard

Ricolůdv syn. Gerard je nejmladší vytoužený syn. Je rozvážný a úprk sem do Akkonu ho dost zasáhl. Po cestě se v duchu loučil se zemí, kterou má rád. Gerard je přesvědčený o tom, že tuhle zemi budou muset opustit a už se do ní nikdy nevrátí. Ale podobně jako jeho teta Garcia to nehodlá udělat jen tak, vezme pár těch parchantů s sebou.

Gerard je fanaticky nadšený do boje proti nevěřícím. Čeká ho hra plná jistoty o tom, co je správné. Protože co je správné,  to je přeci jasné, že? Ale možná ne všem…

Maurikios

Řek Maurikios je stavitel. A to velmi ceněný a nežilo se mu zle. Jeho rodina prosperovala v Jeruzalémě celé generace. Ale věci kolem se mění a v jednu chvíli si Maurikios řekl, že bezpečnější bude vydat se z Levanty pryč. Možná na Kypr, snad Konstantinopol – nebo Řecko?

Maurikios bude čelit názorovým proudům v jeho vlastní rodině a podniku. A vyjasňování si hranic.

Irena

Maurikova žena Irena má spoustu starostí s výchovou svých synů. Pomalu jí přerůstají přes hlavu, má alespoň radost z Alexandra, je tak oddaný víře, že by se mohl stát knězem a kazatelem. Akorát, že to asi těžko projde přes Maurikiose, který o něčem takovém nechce ani slyšet.

Irenu čekají složité rodinné vztahy, a dilema, jestli jít i za snem nebo být loyální k rodině

Nicholas

Nicholas je Maurikiův starší syn, převezme po něm podnik, to je snad jasné. Nicholas se připravuje na to, být formální hlavou rodiny, až se otec odebere na odpočinek. A s tím převezme i všechny závazky, které se s tím pojí.

Konflikt schopného syna s otcem. Ustojí otec a syn svůj napjatý vztah?

Dafné

Maurikova neprovdaná sestra. Je to jeho největší ostuda. Zůstala na ocet, protože si postavila hlavu, když jí rodiče kdysi vybrali ženicha, kterého nechtěla. Nepřinutili jí si ho vzít, ale pak už nebylo cesty ven. Dafné byla do teď v pozadí, ale od té doby, co je v Akkonu krize kvůli obležení, nachází v sobě skryté talenty. Otázka je, využije-li je ve prospěch rodiny…

Změny mohou být nadějí ke změně k lepšímu, možná i na nový život.

Alexander

Alexander je Hypoitův syn. Zdá se, že je velmi horlivý pro víru. Maurikos by ta za jiných okolností považoval za dobré znamení, ale v tomhle bláznivém světě si říká, jestli to není nepraktické.

Ale Alexander to má jasné, Kristova cesta je ta správná a jediná!

Alexandrova hra bude mít mystické přesahy, bude hodně o víře, může být až o fanatismu.

Brísé

Maurikova dcera, obdivuje své bratry a nechápe svou tetu Dafné, proč se neprovdala, když mohla! Co by za to Brísé dala, kdyby se mohla v klidu vdát, mít rodinu a všechny ty věci okolo. Jenže takhle na útěku, copak to jde?

Brísé bude hledat jistoty v dobách, kde žádné nejsou. Nebo že by přeci jen?

Hypoitos

Hypoitos je tesař. První žena mu zemřela, a po nějaké době se znovu oženil s Lydií, která byla o dost mladší než on, a má s ní další dceru Gretu. Syna bohužel nemá.

Jeho řecká rodina tu žije od nepaměti. Nepatříl sice k honoraci, ale válečné doby jim, ač je to překvapivé, vždy spíš svědčily. Umí opravit poškozenou bránu, zná jak se staví některé válečné stroje, umí napravit poškozené krovy a spoustu dalších užitečných dovedností. A za ně se v poslední době dobře platí.

Lydia

Hypoitova nová žena, macecha Ophelie a Phoebe, matka Grety. Inu být macechou a matkou není jednoduchá role, ale Lydie je přesvědčená, že udělala pro své nevlastní dcery, co se dalo. Ano, někdo by mohl říct, že Gretka je trochu rozmazlená, ale když Hypoitos už zdá se další děti mít nemůže, co by si ji trochu nerozmazlia!

Lydii čeká hra s náročnémi rodinnými vztahy a vyrovnávání se s minulostí.

Greta

Greta je vlastní dcera Lydie, a všechno, co chtěla vždycky dostala. Když jí to neopatřila matka nebo otec, našla si někoho jiného. Ona nemůže za to, že jí všichni chtělí plnit její přání! Krom jejích starších sester nutno dodat.

Gretu čeká hra plná rozčarování, bolesti z dospění a možnost vzít svůj život do vlastních rukou.

Ophelia

Ophelia je nejstarší z dcer a už byla dost velká, když maminka zemřela, aby pochopila, že maminku jim nikdo nikdy nenahradí. Lydya se sice snažila, ale matka je matka.

Ophelia bude řešit náročné rodinné vztahy, rodinná tajemství a stíny minulosti.

Phoebe

Hypoitova prostřední dcera. Phoebe je prostřední a hodně lne k víře. Její maminku si vzal Bůh k sobě a tak se od dětství instinktivně snažila přimknout k místům, kde je k němu blízko. Má ráda vůni kadidla a v chrámu se vždycky cítí v bezpečí. Kněžím vždycky věřila a možná by se chtěla stát řeholnicí.

Phoebe čekají náročné rodinné vztahy, mystika a romantika.

Vahan

Vahan je úspěšný a bohatý arménský zlatník. V Jeruzalémě bylo dobře a po dvě generace tu jejich rodinná dílna prosperovala. Nu což, teď přišel čas vydat se do Kilikie. Mají tam příbuzné a snad se jim povede i tam.

Vahana čekají rodinné vztahy a nějaká rozčarování.

Arsiné

Vahanova žena. Vahan se tváří, že je to jen další cesta za obchodem, ale Arsiné už to harcování zmáhá. Ale co naplat, Akkon je v obležení a kdo se dostane včas do lodě, ten vyhrál. Hlavně ať se Vahan neplete do politiky, je čas se sbalit a z téhle země konečně vypadnout.

Arsiné se bude muset popasovat s rodinnými tajemstvími a se stíny minulosti.

Tigran

Vahanův syn. Tigran se tady v Akkonu zamiloval a vůbec se mu odsud nechce. A jestli mu tatínek nedovolí vzít si svou vyvolenou s sebou, tak to bude muset Tigran zařídit nějak jinak. Je to horkokrevný maldý muž, co nevyjedná řečmi, zkouší silou.

Tigrana čekají nějaká rozčarování, přijde o nějaké ty iluze a hodně dospěje. Nebo taky ne.

Tamara

Vahanova dcera. Tamara je šikovná zlatnice po otci, otec sice chce předat řemeslo Tigranovi, ale ten je zbrklý a zdaleka není tak pečlivý jako Tamara. Tamařiny šperky už teď zdobí … vlastně zdobily by některé zdejší obyvatele, kdyby nebyli pravděpodobně mrví.

Tamara bude čelit ztrátě smyslu a snad jeho znovunalezní. Romantika si ji taky nejspíš najde.

Janna

Vahanova dcera. Janna je nejmladší a nejmilovanější tatínkova dcera. Je to talentovaná muzikantka a jdou jí jazyky, už teď pro tatínka sjednává obchody s arabskými a franckými zákazníky, je drzá a prostořeká, ale protože je mladá a krásná, tak jí to jak tatínek, tak zákazníci odpouštějí. Je jí jedno, kam půjdou, hlavně, ať je tam tatínek.

Jannu čeká romantika, ztráta iluzí a morální dilemata.

Lucie z Tripolisu

Urozená dáma, jejímiž předky jsou jak účastníci prvních výprav, tak kilikijští a byzantští šlechtici. Zdědila hrabství po otci Bohemundovi, který nedávno padl v boji. Vlastně – před dvěma týdny mamlůci vyvraždilli celu její rodinu. Prohrála skoro všechno. Ale je rozhodnutá to tak nenechat. Drží přístavy Tripolis a Latakia a její lidé  na ni nedají dopustit. Proslýchá se, že v jeden moment sama oblékla zbroj a povzbuzovala obránce na hradbách a poté se v poli před městem, a díky její statečnosti se povedlo útok odvrátit.

Lucii čeká bojová epika, ztráta iluzí, ze které možná vyplyne nová naděje.

Morfie

Luciina komorná, kam jde její paní, tam jde Morfie. Když paní řekla, jdeme bojovat, šla Morfie taky. Sice neoplývá takovou srdnatostí jako její paní, ale je spolehlivá a trpělivá. A to se cení!

Kam až dojde oddanost služby? Kam až je Morfie schopná zajít? Co všechno po ní její paní může chtít?

Asimah

Asimina kurdská rodina uprchla z Káhiry, když se k moci dostali Mamlúci. Nešlo přehlédnout, že se k nim i okolní Arabové chovali s velkým respektem a jistě jde o někoho významného. Asimin otec i bratři se přidali na stranu křesťanů proti Mamlúkům, přestože vyznáním jsou sunitskými muslimy. Bohužel všichni padli v nedávné době během bojů o okolní města.

Asimah má velký cíl, a v cestě jí stojí nebezpečné okolnosti. Poradí si s nimi nebo ji semelou?

Kateřina z Courtenay

Dědička konstantinopolského císařského trůnu. Někdo to možá zpochybňuje, ale Kateřina si své nenechá sebrat ani uniknout. Jednou je titulární císařovna, tak jí tak budou říkat. Peníze na to má. A má spojence na francouzském královském dvoře a hlavně – stojí za ní rodina Anjou a jejich vojáci.

Kateřinu čeká vysoká politika, velmi vysoká. Diplomacie a možná i romantika?